Széchenyi család logo

19. Széchenyi a reálpolitikus

2018-10-30

Előadó: Dr. Kőrösi Mária , egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja

 
Az előadás címe: Széchenyi a reálpolitikus - a nemzet tanácsadó mérnöke
 

 
"Gróf Széchenyi István volt a legnagyobb kritikusa, legélesebb szemü bírálója a magyar életnek.

Ez a tétel mindenben igaz: soha senki nem adta meg a magyar élet hiányainak olyan megrázó állapotát, mint éppen ő, és tudta: a bírálatnál ezerszer nagyobb feladat a magyar valóságot ábrázolni, a magyar értékekről bizonyosságot tenni.

 
A tiszavolgy atnezeti terkepe
 
S ha Széchenyi első a magyar nemzeti kritikában, a magyar hiányok, bűnök, félszegségek, mulasztások ábrázolásában,  egyenlően nagy annak a megmutatásában is: mivé lehetünk ! És felszólít arra, hogy változtassuk meg a magyar életnek éppen kezünk ügyébe eső, senki más által meg nem változtathatóját: változtassuk meg magunkat ! " A magyarnak, hogy valami legyen Európában, egyedül magyarnak kell lennie...." - írta.
 

vaskapu szabalyozasa 
Széchenyi szellemi hagyatékát több, előttünk járt nemzedék sokszor és sokfelé marcangolta, eszméinek követésére és megvalósítására azonban már alig vállalkozott valaki. Idézték és átértékelték a múltban, idézik és kisajátítják a jelenben. Ő az első magyar államférfi, aki a magyar élet összes, korában felmerülő kérdéseire egységes és szerves választ adott.

 
OSZK
 
Munkáiban a nemzeti lét összes gazdasági, társadalmi, művelődési és politikai vonatkozásai szerves egységben jelennek meg, s jelöli ki a magyar élet teljes kibontakozására vonatkozó feladatokat. Mérnöki pontossággal, mérnöki mentalitással. Kora mérnökeivel együtt gondolkodva és legtöbb esetben együtt dolgozva.

 
VasarhelyiPal a Tisza volgyi Tarsulat ulesen
 

Széchenyi nemzetének rovására soha nem akart kockáztatni. Kereste, a magyar munkának igaz megbecsülését, értéket adni a magyar nyersterményeknek, a nyomorúság határán tengődő magyar ugaron is egy kiegyensúlyozott lét feltételeit kereste. Reálpolitikai tervei közül is kiemelkedőek a Tisza szabályozására vonatkozó tervei, valamint a közlekedés: a vasút. 

 
 20040929tiszaarte
 
A Tiszavölgynek paradicsommá való átvarázslását- , ahogyan ő mondotta, nemzeti ügynek fogta fel. " Kimerítő mérnöki terv; lehető legnagyobb egység ezen tervnek alkalmazásában; egy parancsoló és számos szófogadó; kész pénztár, végül mindig éber és szorosan egybehangzó felvigyázat a végbe vitt munkák felett"- idézem. Reálpolitikájának és programjának - mondhatni - jelszavát is megadta: csak jó    i r á n y z a t ! A haza boldogságáért csak jó  i r á n y z a t !"
 
Meghivo 2017 11 30

 
Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram