Széchenyi család logo

Emlékmisét tartottak Széchenyi István házasságkötésének 185. évfordulóján Budapesten

2021-02-07

| | | | |

Élőben rögzítve a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templomban 2021. február 4-én.

Megtekinthető a templom Facebook oldalán.

Széchenyi István és Seilern Crescence házasságkötésének 185. évfordulóján, február 4-én hagyományteremtő céllal emlékmisét szervezett Budapesten, a krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templomban a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Krisztinavárosi Plébánia. A szertartást Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével mutatták be. A liturgia egyik első programja volt az alapítvány által 2021-re meghirdetett Széchenyi-emlékévnek.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulója alkalmából emlékévet hirdetett 2021-re.

Gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született a Nemzeti Múzeumot alapító gróf Széchényi Ferenc és a magyar költészetért különösen rajongó gróf Festetics Julianna hatodik gyermekeként. Széchenyi István nevéhez fűződik többek között a Nemzeti Kaszinó, a Magyar Tudományos Akadémia, az Óbudai Hajógyár megalapítása, a Lánchíd megalkotása, a vasútfejlesztés, a balatoni gőzhajózás megteremtése, a Tisza-vidék árvízmentesítése. Az ő kezdeményezésére nyílt meg 1837-ben Pest-Buda első magyar nyelvű színháza, mely 1840-től a Nemzeti Színház nevet viselte. Eszméi és tettei alapján Kossuth Lajos méltán nevezte Széchenyit a legnagyobb magyarnak, akinek politikai szerepvállalásaival oroszlánrésze volt a modern Magyarország megteremtésében. Széchenyi István gondolatai talán ma is legalább annyira aktuálisak, mint a reformkorban.

A Krisztinavárosi Plébánia örömmel csatlakozott a 2021-re meghirdetett programsorozathoz, mivel 1836. február 4-én a főváros I. kerületében álló Havas Boldogasszony-templomban esküdött egymásnak örök hűséget a számos területen maradandót alkotó politikus és Seilern Crescence osztrák származású grófnő.

Széchenyi Tímea, a gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke szerint egyedülálló, hagyományteremtő kezdeményezés volt ez a szentmise. Eddig még egyetlen egyházi szervezet sem állt a Széchenyi család mellé ilyen módon, hogy erkölcsileg, morálisan is támogassa.

A szertartás kezdetén Tampu-Ababei József plébános köszöntötte az egybegyűlteket és a közvetítés révén bekapcsolódókat. Elmondta, hogy szeretnék, ha ez a mostani ünnep, amely Széchenyi István házasságkötésének évfordulójához kötődik, hagyományteremtő lenne.

Amikor Széchenyi Istvánra emlékezünk, egy olyan embert látunk magunk előtt, akinek a természetében, emberi adottságaiban benne rejlett sok minden, és aki – sokakkal ellentétben – ezeket a lehetőségeket ki is bontakoztatta – hangsúlyozta szentbeszédében Mohos Gábor. A püspök szerint minden jóra való törekvés végső soron Isten kegyelméből fakad. Széchenyi egyszerűen csak a szíve késztetésének érezhette azt, mi a helyes, mit lenne jó tenni. A legnagyobb magyar akkor hallgatott erre a belső sugallatra, és nagyon sok kezdeményezés élére állt, amelyek az egész magyar társadalmat átformálták, mind a mai napig ható, látható gyümölcsei vannak.

A szónok arról is beszélt, mennyire számít, hogy kik vesznek körül egy-egy nagy formátumú személyiséget. Seilern Crescence férjnél volt, amikor Széchenyi beleszeretett, s noha az ő szívét is megérintette Széchenyi, megőrizte a férje, gróf Zichy Károly iránti tiszteletet és a házastársi hűséget. Akkor kerülhetett sor a házasságkötésükre, amikor Cresence megözvegyült. Seilern Crescence nem azért tartotta meg ezeket a kereteket, mert előírás volt – sokan abban az időben sem tartották ezeket be –, hanem a szívéből fakadó tisztesség vezette erre, ragaszkodott a házasságkötéskor kimondott szavához. Minden bizonnyal neki is nagy szerepe van abban, hogy Széchenyi olyan emberré alakult, hogy a legnagyobb magyarnak nevezhették, ráadásul nem más, mint az egyik politikai ellenfele.

Mohos Gábor szentbeszéde végén kérte, adjunk hálát Istennek, hogy vannak olyan emberek, mint Széchenyi István, még ha nem is sokan. „Az ő nagyságához fogható ember sajnos nincs sok, de vannak olyanok mindig és minden korban, akik nagy dolgokat tesznek az egész közösségért, a társadalomért.”

A szertartás végén Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke is köszöntötte az jelenlévőket és a szertartást online követőket. Úgy fogalmazott, meg van hatódva, s úgy gondolja, hogy ami azon a napon történt, annak a gyümölcse az első padban foglal helyet, ez pedig a Széchenyi család. Széchenyi Tímea elmondta, egyre erősebb a hite, hogy ezt az utat folytatniuk kell, és ezt meg is teszik, ígérte.

Az emlékmisén koncelebrált Szederkényi Károly gazdagréti plébános, esperes is; jelen volt V. Naszályi Márta kerületi polgármester. A Széchenyi család tagjain és meghívottjain kívül a veszélyhelyzet miatt más nem lehetett jelen, az eseményt az Apostol TV Facebook-oldalán közvetítette. A szentmise visszanézhető ITT.

A Széchenyi-emlékév további programjairól a Gróf Széchenyi Család Alapítvány honlapján tájékozódhatnak.

*

Széchenyi István gróf imája

Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!

Egész imám pedig ne csak szóval legyen elmondva, hanem tetteimben nyilvánuljon s legyen szüntelen az éghez bocsátva.

Ámen!

Szentmise meghívó

Ünnepi Szentmise a Széchenyi család élő és elhunyt tagjaiért - Meghívó a sajtó képviselőinek

Gróf Széchenyi Család Alapítvány
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram