Széchenyi család logo

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2020 Díj átadása

2020-09-22

|


Hatodik alkalommal került sor „AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA” díj átadására. A rangos elismerést a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kezdeményezte 2015-ben azzal a céllal, hogy a családi hagyományt követve elismerje és felkarolja azokat a vállalkozásokat, amelyek tevékenységükkel nem csak a saját, hanem a nemzet boldogulását is szem előtt tartják. Olyan hazai gazdasági szereplőket céloz a díj, amelyek teljesen, vagy többségi magyar tulajdonban vannak, nyitottak a megmérettetésre, és valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtanak. Ebben az évben a Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Alapítvány között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás keretében öt közös díj is kiírásra került .

Év Széchenyi Vállalkozása 2020 Díj átadó Magyar Nemzeti Múzeum

A díjról: Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság föllendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő kielégítésével lehet elérni. A 21. században sincs ez másképp.

Széchenyi Tímea a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke köszönti az egybegyűlteket

Széchenyi Tímea az Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta : „A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményeinek három területét vizsgáljuk, amelyek: termelékenység, társadalmi felelősségvállalás és az újítási készség. A beérkezett pályázatokat háromtagú független szakmai zsűri értékeli, Michaletzky Géza (a zsűri elnöke) valamint Aixinger Katalin és Réti Lajos, mindhárman évtizedes gazdasági és vállalkozói tapasztalattal rendelkeznek. ”. „Az előző évek díjazottai között volt többek között a Híd Zrt., a Vill-Korr Hungaria Kft., a West End Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft, Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Budapest Taxi, Bonaventura Gold Kft., Globserver Kft., 3B System Kft., Sárvári Gyógyfürdő Kft., Neuron Szoftver Kft., Reálterv Építésziroda Kft. és a Béres Gyógyszergyár Zrt. Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük elő egy olyan platform létrehívását, amely lehetőséget teremt arra, hogy a magyar vállalkozók kötöttségek nélkül kapjanak lehetőséget az egymással való találkozásra, új együttműködések kialakítására.”

A díj fővédnöke első alkalommal Prof. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter úr. A korábbi évekhez képest eltérés volt, hogy 2020 évben az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen alapítva több kategóriában is került kiírásra díj. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumot és a miniszter urat Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár úr képviselte.

Dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár (ITM)

A program házigazdája Tisza Attila a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kurátora, titkára volt, bevezető gondolataiban egy régi mondást idézett: „Akinek semmi célja nincs, biztosan eléri”, helyzetünkre alkalmazva, akinek semmilyen feladata nincs, biztosan elvégzi. Aki pedig vállalkozik feladatokra, néha hibázik, vagy téved, olykor kudarcot vall, de ha vállalja a küzdelmet, sikereket és eredményeket ér el. Ennek bizonyítéka ez a mai nap is, örülünk, hogy ünnepelhetjük azokat, akik állhatatosak maradtak az akadályok leküzdésében, mint nyertesek és így vagy részben vagy egészben elérték céljaikat.

Tisza Attila a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kurátora ismertette a díjazottak névsorát

Ezt követte Széchenyi Tímea elnök (Gróf Széchenyi Család Alapítvány) beszéde. Széchenyi István születésnapja van ma és a Magyar Dráma Napja is egyben. Családunk hagyományosan elősegítette a gazdaság növekedését és a kultúra fejlődését egyaránt. Örömmel veszünk részt ebben a munkában mai Széchenyiként is, Alapítványunk célja, hogy erősítsük népünket, elismerjük az önfeláldozó teljesítményeket és bátorítsuk honfitársainkat.

Széchenyi Tímea és Széchenyi Krisztián közösen képviselte édesapjuk emlékére létrehozott Alapítványt

A díjátadónkat a 2020-as évben sajnos csak szűk körben rendezhettük meg a COVID-19 koronavírus járvány miatt, amely ebben az időszakban mindannyiunk életére kihat. Hiányoljuk a korábbi évek díjazott vállalkozóit és vállalkozásait ezen a közös ünnepen, azonban a létszám korlátozása miatt nem hívhattunk meg csak az idei év pályázóit. Abban reménykedünk, hogy ez csak rövid ideig tartó korlátozás, hiszen célunk az is, hogy a díjazottak ismerjék meg egymást és partnerként segítsék kölcsönösen a sikerhez vezető úton. Ennek érdekében hidakat építünk, amelyben családunk tagjai aktív szerepet játszanak. Az ünnepen Széchenyi Tímea és Széchenyi Krisztián együtt képviselték édesapjuk emlékére létrehozott Alapítványt.

Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány közösen alapított díjakat

Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium) beszéde. Prof. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter úr képviseletében
Annak az örökségnek a továbbvitelét képviseli ez a rendezvény, amelyet elnök asszony is beszélt. Innovációs és Technológiai Minisztérium feladata a jövő építése, melynek szép példája bontakozott ki a reformkorban, ezt követjük a minisztériumi munkánk során.

Innovációs és Technológiai Minisztérium feladata a jövő építése, minden olyan iparágat támogatni, amelyek hazánk boldogulását elősegítik.

Fő feladatunk a gazdaság és a hazai ipar támogatása, fejlesztése, valamint munkájuk elismerése, amely nélkül az a gazdasági szint nem valósulhatott volna meg, amelyet ma elértünk. Négy kiemelt ipari ágazatban készítünk stratégiát, melyekben jelentős hagyományokkal rendelkezik Magyarország, azonban feladatunknak tekintjük ezen ágazatok mellett, minden olyan iparágat támogatni, amelyek hazánk boldogulását elősegítik.
Közös Széchenyi István korával az, hogy jelentős kihívásokkal állunk szemben ma is, amely olyan összefogást és fokozott figyelmet kíván tőlünk, amelyben mindannyiunknak részt kell vennünk. A pályázatban részt vevő vállalkozások egytől, egyig segítik hazánk boldogulását és helyének javítását a világban. Kívánom a vállalkozásoknak, hogy a következő években is tartsanak ki és tartsanak ki és növekedjenek sikereikben.

Michaletzky Géza, a zsűri elnökének értékelő beszéde

Michaletzky Géza, a zsűri elnöke Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg című könyvéből idézett bevezetőjében, a lámpagyújtogatók népes táborához hasonlítva a pályázókat. Áttérve a pályázatok értékelésének összefoglaló indoklására, örömét fejezte ki, hogy minden évben több pályázati anyag érkezik be, az ország különböző tájairól. Az értékelés szempontrendszere változatlan 2016 óta, amely alapot ad arra, hogy minden vállalkozást össze lehessen hasonlítani egymással. Vannak olyan értékek, adatok, amelyek alapján értékelni lehet egy-egy vállalkozást, ugyanakkor a pályázati kiírás alapján kicsit többet vizsgál ennél a vállalkozási díjunk, olyan értékeket is, amelyek nem számokkal mérhetők. Kategóriánként nagyon sok értéket találkoztunk, amely igazán elismerésre méltó.

A 2020. évben az alábbi kategóriákban hirdettek győzteseket:

FŐDÍJ I. kategória Az évi ötszáz millió Forint összárbevétel fölötti kategória: Market Építő Zrt., átvette: Arató Márk kommunikációs vezető, átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM.

FŐDÍJ II. kategória Az évi ötven és ötszáz millió Forint közötti összárbevétel kategória:. Vesta Home Magyarország Zrt., átvette: Horváth Norbert tulajdonos, átadta: Széchenyi Márk kurátor

FŐDÍJ III. kategória Az évi ötven millió Forint alatti összárbevétel kategória:. Visual Cortex Kft., átvette: dr. Werderits Krisztián ügyvezető igazgató, tulajdonos, átadta: Michaleczky Géza zsűri elnöke

AZ ÉV FELELŐS ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA I. kategória (évi ötszáz millió Forint összárbevétel fölötti kategória) nyertese a Market Építő Zrt. , átvette: Arató Márk kommunikációs vezető, átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM

AZ ÉV FELELŐS ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA II. kategória (évi ötven és ötszáz millió Forint közötti összárbevétel) nyertese a Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Kft., átvette: Dr. Balla Róbert, ügyvezető, átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM

AZ ÉV FELELŐS ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA III. kategória (évi ötven millió Forint alatti összárbevétel) nyertese a Chocorino Kft., átvette: Vizi-Demjén Alma fejlesztőmérnök, átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM

LEGSIKERESEBB FIATAL VÁLLALKOZÓ kategória nyertese: Femmetex Hungary Kft., átvette: Molnár Dóra alapító, tulajdonos, átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM

MOBILITÁSI DÍJ kategória nyertese a Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Kft., átvette : Dr. Balla Róbert ügyvezető , átadta: Dr. Nagy Ádám, helyettes államtitkár, ITM

INNOVÁCIÓ kategória nyertese a Promotions Media Kft. átvette: Melles Maximilián
ügyvezető tulajdonos, átadta: Széchenyi Krisztián kurátor

TERMELÉKENYSÉG kategória nyertese a Weinberg ’93 Építő Kft., átvette: Bodnár Sándor ügyvezető, átadta: Aros János, Sárospatak polgármestere

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG VÁLLALÁS kategória nyertese Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, átvette : Juhász Márton ügyvezető igazgató: átadta: Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Pest megyei vezetője

A SZÉCHENYI CSALÁD KÜLÖNDÍJA kategória, ebben az évben a Széchenyi család elismerését fejezni ki a COVID-19 koronavírus járvány okán kialakult veszélyhelyzetben a nemzet egységéért, egészségéért és védelméért a leghatékonyabb és legönzetlenebb segítséget nyújtó szervezetnek, vállalkozásnak. A díjat Pszichomenedzser Szolgáltató és Betéti Társaság nyerte el. átvette: Hal Melinda ügyvezető, átadta : Széchenyi Tímea elnök

Elismerő oklevélben részesültek:

1. ENEA MED Bt., Dr. Szoboszlai András László - Ügyvezető tulajdonos, traumatológus, sportorvos, ortopéd szakorvos vezetésével
2. RINI Korlátolt Felelősségű Társaság - Rakóczki Roland, Ügyvezető igazgató vezetésével
3. Terék József EV
4. Faragóné Tóth Zsuzsanna EV - Szenior Örömtánc Zsuzsival

A díjat Széchenyi Viktória alapító adta át.

Majd Regőczi László, a Bonaventura Gold Kft. alapító tulajdonosa, 2016 év Innovációs kategória győztese köszöntötte az új díjazottakat. Figyelmükbe ajánlotta, hogy becsüljék meg ezt a díjat, amely számára is sokat jelentett. Széchenyi István születésnapja alkalmából egy dolgot kérhetünk, az összefogást. Példát véve a „legnagyobb magyarról”, építsük mi is hazánkat. Ha támogatjuk és segítjük egymás munkáját, ez által az összefogás által tudunk mindannyian előre jutni.

Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram