Széchenyi család logo

38. Kisebbségvédelem és magyar gazdasági önszerveződés

2020-04-27

Előadó : dr. habil. Hunyadi Attila Gábor, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet, BBTE

Előadás címe: Kisebbségvédelem és magyar gazdasági önszerveződés/önellátás Trianon nyomán
Erdélyben

Az előadás elérhető lesz élőben(kezdése: az előadás időpontjában)
https://www.facebook.com/szechenyicsalad/ vagy Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/3031559377?pwd=jagcRtie0vX86sPUArD4qs2ApaLAUg,

illetve később megtekinthető itt az Alapítvány honlapján

Időpont: 2020. április 29. 18:00 óra

pubF52F mmm Small

 Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia kizárólag a győztesek jelenlétével indult, ezek békefeltételeit foglalta nemzetközi dokumentumokba 1919-ben, anélkül, hogy a vesztesként megbélyegzett államok résztvevői egyáltalán jelen lettek volna, hogy álláspontjukat kifejthessék. Ezért nevezzük békediktátumoknak. Mindazonáltal, a nemzetközi jog ekkortól keltezi a kisebbségvédelem nemzetközi kodifikációját, hiszen az első nemzeti kisebbségvédelmi szerződéseket 1919-ben itt írták alá az utódállamok, a nagyhatalmak által megszabott ellentételező feltételként a Monarchiától megszerzett területekért cserében és a kisebbségi helyzetbe került közösségek védelme érdekében.

Előadásunk a Párizsi Békekonferencia kisebbségvédelmi szerződéseinek előzményeit és körülményeit, Románia angol származású Queen Mary királynéjának és a román állam diplomáciai küldöttségének párizsi és londoni lobby-tevékenységét mutatja be. Előadásunk második részében a Romániához került, a trianoni Magyarországnál tízezer négyzetkilométerrel nagyobb területen élő magyar nemzeti közösség politikai és kulturális sikeres önszerveződését, gazdasági önellátásra való gyümölcsöző törekvését a kisebbségi helyzet dacára.

Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram