Széchenyi család logo

1925. ÉVI XLV. TÖRVÉNY

2018-05-15

1925. évi XLV. törvény Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról

A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az eseménynek, hogy Széchenyi István gróf a pozsonyi országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3-án példát adó nagy tettével lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a nemzetgyűlés elhatározta:

1. § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a nemzet háláját teljes mértékben kiérdemelte.

2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja.

 

Kihirdetve: 1925. XII. 29.

Általános indokolás

Száz évvel ezelőtt, a hosszú szünet után Pozsonyba 1825. szeptember 11-re összehívott országgyűlésen indult meg Magyarország újjáalakításának nagy munkája.
A reformkorszak elején kezdte meg fáradhatatlan tevékenységét Széchenyi István gróf, aki azután nemzetünk érdekében oly sok téren annyit alkotott. Amikor Széchenyi István gróf elhúnyt, alkotmányunk fel volt függesztve és így a törvényhozás nem foglalkozhatott az ő emlékének megörökítésével; a társadalom megnyilatkozása azonban a gyászban kétség nélkül méltó volt a magyar nemzethez és a legnagyobb magyarhoz: utóbb közadakozásból szobra is felállíttatott, de szintén nem törvény rendelése alapján.
Most, amikor száz év telt el Széchenyi István gróf közéleti tevékenységének megkezdése óta, elérkezett az alkalom arra, hogy azzal a férfiúval szemben, akit a nemzet már régen a legnagyobb magyar nevére méltónak talált, a törvényhozás is ünnepélyesen kifejezze háláját azáltal, hogy emlékét törvénybe iktatja.

Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram