logo 200Széchenyi Szabad Akadémia

A „Széchenyi Szabad Akadémia” rendezvénysorozat  elindításával az Alapítvány igyekszik teret adni, különböző előadók számára olyan ritkán hallott igazságok megfogalmazására, amely mindannyiunk  számára előremutató lehet. A tudomány, az ismeret eszközeivel szeretnénk képet kapni a korról melyben a Széchenyiek éltek. Felidézve az eszméket, amelyeket a család tagjai és kortársaik képviseltek.

Hogyan van ez hatással a mai emberre és a korra, amelyben élünk?
Közös gondolkodásra bátorítjuk a résztvevőket, elvonatkoztatva a napi politikától. Az előadásokat követően fórumbeszélgetésekre és kérdések megbeszélésére  van lehetőség az előadókkal.

A 2015-2016 évi tervezett programot innen töltheti le.

Széchenyi Szabad Akadémia Széchenyi a reálpolitikus , a nemzet tanácsadó mérnöke

MEGHÍVÓ 

Ezúton  tisztelettel meghívjuk a Széchenyi Szabad Akadémia 2017. november 30.-án megrendezésre kerülő következő alkalmára. 
dr. Kőrösi Mária egyetemi docens előadására, melynek címe :
 Széchenyi a reálpolitikus , a nemzet tanácsadó mérnöke .

Fogadják szeretettel a beharangozó sorokat:  
 
"Gróf Széchenyi István volt a legnagyobb kritikusa, legélesebb szemű bírálója a magyar életnek. Ez a tétel mindenben igaz: soha senki nem 
adta meg a magyar élet hiányainak olyan megrázó állapotát, mint éppen ő. És tudta: a bírálatnál ezerszer nagyobb feladat a magyar
valóságot ábrázolni, a magyar értékekről bizonyosságot tenni. S ha Széchenyi első a magyar nemzeti kritikában, a magyar hiányok,bűnök,
félszegségek, mulasztások ábrázolásában, egyenlően nagy annak a megmutatásában is: mivé lehetünk !  És felszólít arra, hogy 
változtassuk meg a magyar életnek éppen kezünk ügyébe eső, senki más által meg nem változtathatóját:  változtassuk meg magunkat !
" A magyarnak, hogy valami legyen Európában, egyedül magyarnak kell lennie...." - írta.
Széchenyi szellemi hagyatékát több, előttünk járt nemzedék sokszor és sokfelé marcangolta, eszméinek követésére és megvalósítására
azonban már alig vállalkozott valaki. Idézték és átértékelték a múltban, idézik és kisajátítják a jelenben. Ő az első magyar államférfi, aki a
magyar élet összes, korában felmerülő kérdéseire egységes és szerves választ adott. Munkáiban a nemzeti lét összes gazdasági, társadalmi,
művelődési és politikai vonatkozásai szerves egységben jelennek meg, s jelöli ki a magyar élet teljes kibontakozására vonatkozó feladatokat.
Mérnöki pontossággal, mérnöki mentalitással. Kora mérnökeivel együtt gondolkodva és legtöbb esetben együtt dolgozva.
Széchenyi nemzetének rovására soha nem akart kockáztatni. Kereste, a magyar munkának igaz megbecsülését, értéket adni a magyar
nyersterményeknek,a nyomorúság határán tengődő magyar ugaron is egy kiegyensúlyozott lét feltételeit kereste. Reálpolitikai tervei
közül is kiemelkedőek a Tisza szabályozására vonatkozó tervei, valamint a közlekedés: a vasút.  A Tiszavölgynek paradicsommá való
átvarázsolását- ,ahogyan ő mondotta, nemzeti ügynek fogta fel. " Kimerítő mérnöki terv; lehető legnagyobb egység ezen tervnek alkalmazásában;
egy parancsoló és számos szófogadó; kész pénztár, végül mindig éber és szorosan egybehangzó felvigyázat a végbevitt munkák felett"-
idézem. Reálpolitikájának és programjának -  mondhatni - jelszavát is megadta:  csak jó    i r á n y z a t ! A haza boldogságáért csak jó  i r á n y z a t !"
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk !

11. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. október 27. 17 óra
Téma:
Előadó:
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Tanácsterem (fsz. 45.)

 

 

 

 

10. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. szeptember 29. 17 óra
Téma: Széchenyi István előadássorozat (5.) "Alkotókedv továbbélése gróf Széchenyi István fiaiban" Gróf Széchenyi Ödön
Előadó: Dr. Messik Miklós
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Tanácsterem (fsz. 45.)

Meghivo 2016 09 29 

 

„…az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt ember­társainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek.”
    (Hírlapi cikkek)

A „legnagyobb magyar” fiainak élettörténetét tanulmányozva tökéletesen megfigyelhető, mennyire érvényesült nevelésükben az édesapa, a „nemzet napszámosa” gondolkodásának a hatása. Mindkét gyermek – Béla és Ödön is –, hasonlóképpen gróf Széchenyi Istvánhoz, igyekezett a közügyeket, a hazát szolgáló életet élni. A kisebbik fiú, Ödön nagycenki tanulmányévei után rendkívül alkotó és változatos, mondhatni izgalmas életet élt. Őt a földrajzi és életrajzi lexikonok elsősorban Törökország hőseként, az isztambuli tűzoltóság megalapítójaként tarják számon, de bőven alkotott másutt, itthon is –így például a budai hegyi vasutat, a Siklót is- s magyarságát mindvégig ápolta, gyermekeit magyarul tanította.

Még 21 éves korában vesztette el apját, s a szabadságharc leverése után ő is a hatóságok megfigyelésének középpontjában állt. Nyughatatlan, alkotó természetét azonban ez nem akadályozta…

Ma a világ egyik leglátogatottabb építményének, az Eiffel-toronynak a szomszédságában, a Jena-híd tövében, az ő nevével emléktábla áll. Magyar erőből (csakis magyar tervezéssel és anyagból) épített kis gőzbárkáján - Pest-Budától - Párizsig- tett utazása igencsak meglepte az akkori világkiállítás résztvevőit, bírálóit is. Becsületrenddel jutalmazták tettéért és Jules Verne fogadta kézfogással a Szajna partján…
 

 

 

9. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. május 26. 17 óra
Téma: Széchenyi a birodalom kritikusa: 1848, Pest-Buda, Győr és Döbling
Előadó: Dr. Messik Miklós
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Tanácsterem (fsz. 45.)

Bővebben...

8. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. április 27.
Téma: Gyalogosan Párizsba a falurombolás ellen
Előadó: Okos Márton
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Bővebben...

7. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. március 31. 17.00 óra
Téma: Az alkotó Széchenyi.Pozsonyi fellépés, angliai utak, utazás a Vaskapunál. Hazai alkotások
Előadó: Dr. Messik Miklós
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Bővebben...

6. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2016. február 25. 17.00 óra
Téma: Széchenyi "lovagok"
Előadó: Dr. Legeza László
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Bővebben...

4. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2015. november 26. 17.00-18.30.
Téma: A „HITEL” c. munka intelmei, nemzetmegtartásának időszerű feladatai: akkor és most
Előadó: Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens a Széchenyi Társaság elnökségi tagja
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Bővebben...

2. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2015 szeptember 24.
Téma: Elfelejtett civilizációnk. Egyiptom ellenfényben. Alternatív történelem.
Előadó: Maly Róbert tervezőművész, a Robert’s Kft. vezetője

Bővebben...

3. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2015. október 29. 17.00-18.30.
Téma: Az apai példa- gróf Széchenyi Ferenc, emlékei, utazásai nyomában
Előadó: Messik Miklós jogász, okleveles műemlékvédő, újságíró, a MEVE elnöke
Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Bővebben...

1. Széchenyi Szabad Akadémia

Időpont: 2015 augusztus 24. 17.00-18.30.
Téma:Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn." - Történeti embertan és múmiakutatás
Előadó: Pap Ildikó Phd., antropológus.
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum

Bővebben...