Széchenyi család logo

Meister Éva áldottnak érzi magát

2020-11-25

| |

300 évvel ezelőtt született gróf Betleni Bethlen Kata - Bonyhán, 1700. november 25-én.

Mivel 20 évet játszottam Kocsi István - Árva Bethlen Kata című monodrámáját, és 85 helyen jártam vele, volt, hol több alkalommal is, és szívemnek oly kedves volt eljátszani, hát gondoltam, én is megemlékezem rá, kicsit egybekötve az előadásommal. Így egyedi lesz a megemlékezés. Ha nem baj!

Meister Éva

19 év alatt minden helyen megfordultam, ahol Bethlen Kata is - és nyilván, ezen a helyeken kívül is, a Kárpát-medencében. Kezdtem Olthévízen, szülőfalumban - ez volt a bemutató -, majd még kétszer, aztán voltam Fogarason, ott is kétszer, egyszer az általa és második férje által újjáépített templomban, egyszer a gyülekezeti házba, az esküvői palástjából készített Úrasztala- és szószékterítők között, nagy megtiszteltetés volt! Aztán következett Alsórákos, de Bonyhára nem jutottam el. S ez valahogy, ki tudja miért, de hiányérzetet okozott bennem.

Olhévíz - Haller-Bethlen kastély

Olthévíz - Erdély - református templom

Alsórákos - Észak- és Dél-Erdély határa. Református templomban egy nagyon régi zászlóval, rajta a Petőfi-idézettel, A székelyek című verséből:
"Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér."

Aztán az olthévízi bemutató után pont 20 évre jött a felkérés Borsos Melinda részéről, hogy menjek Bonyhára. Igazi befejezése volt ennek a 20 évnek. Köszönet Istennek, hogy ezt ilyen ügyesen elintézte! S köszönöm mindazoknak, akik a 20 év alatt meghívtak, s azoknak, akik eljöttek, hálás vagyok azért a sok szeretetért, ami felém áradt!

Bonyha - így néz ki a Bethlen-kastély... A rendezvény, amin én is részt vehettem a monodrámával, jótékonysági rendezvény volt, azért jött létre, hogy felújíthassák - a magyar állam segítségével

Elnézést, de mivel nekem nincs menedzserem és nem könyököltem-tapostam be magam egy színházhoz, ahol reklámoznának, engedjétek meg, hogy egy pár méltatást itt felidézzek. Ezek számomra többet jelentenek, mint egy sok millióval járó állami díj, mert ezek érdek nélkül születtek. Hálás vagyok!

Méltatások:

Mandics György, író, esszéíró

"Szerencsésnek mondhatom magam, mert láttam annak idején az Árva Bethlen Kata első előadását Balogh Évával a címszerepben, s ez egy életen át megmaradt bennem. Kocsis műve, ekkor derült ki, hogy talán egyetlen világirodalmi szintű drámai mű, aminél többet ember aligha mondhat el ember és Isten kapcsolatáról, az Istennel szembeni lázadásról, amit meg lehet élni a hit keretein belül.
Most, szerencsés véletlen révén megismerhettem Meister Éva előadását is, amely igazi remeklés, a tökéletes azonosulás mintaképe. A színésznő el tudja hitetni, hogy kislány, hogy férjét szerető, majd férjével háborúzó, majd azt gyűlölő asszony, de legfőként hívő, aki hitét a legfelső fokon éli meg. Hangja, játéka, minden regiszterben bámulatos, felkavaró katartikus élményt nyújt, mely túlhaladja a legendás ősbemutatót is, főként abban, hogy alkata, s megjelenése oly hitelesen idézi az ősi erdélyi nagyasszonyok modelljét.
Nagy kár, hogy nem a Nemzeti Színházban megy ez a műsor folyamatosan, s nincs tudtommal egy TV film, mely megőrizné ezt a jövendőnek. Mert szegény lesz az a kor, amelyik nem fogja ezt látni, hallani."

Pataki Tamás - Magyar Idők/ Magyar Nemzet

Áhitat és kárhozat között
- részlet –

"Meister Éva erdélyi származású színésznő már húsz éve játssza a darabot, amelyet először a szülőfalujában, az olthévízi református templomban adott elő.
... A szabadúszó színésznő egyben a darab rendezője is. És a szerepet mintha rászabták volna. Talán azért, mert a habitusa erdélyi, a hangja erős, mégis nőies, alkata is a valódi Bethlen Katát idézi, és meglátszik, hogy a szerep hozzánőtt, valóban azonosul a karakterével. A néző figyelje az arcrezdüléseket is: a düh nem színpadias, nem tettetett, hanem kétségbeesett, valódi.
A darab egy folyamatos átváltozás: egyszer feleség, aggodalmaskodó anya, másszor férjével perelő, gyermekeit is kárhoztató fúria – és minden érzés mögött ott lappang az egész tudatát és idegrendszerét behálózó istenhit; ebben, vagyis önmagában vergődik – áhítat és a kárhozat között."
Magyar Idők: https://www.magyaridok.hu/kultura/ahitat-es-karhozat-kozott-1720876/

Veress László, református lelkipásztor

"Ajánlásnál több mindaz, amit az olthévízi születésű Meister Éva színművésznőről szeretnék írni.
Olthévíz szülöttjeként nagyra becsüljük Meister Éva munkáját, s ami ennél is több: szolgálatát. Művészi pályája szolgálat, hitvallásos üzenete több mint színészi alkotás., hagyományőrzés és a szórvány örökségének puszta továbbvitele: ő az erdélyi magyar reformátusság és toleráns egyetemesség szellemét képviseli. Verses összeállításaival és Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámájával a falu szülöttjeként, egy dél-erdélyi, nagy múltú szorványnak a szellemi üzenetét viszi magával: református hitvallásos öntudatát, a Bethlen Kata-i szellemi örökséget, melynek nagyságához minden időben igazodni akar. Meister Éva tud visszatérni a forráshoz és Bethlen Kata-i szellemben újrakezdeni mindent, hogy így vigye magával nemzet és hittársainak a nagy üzenetet: „Tebenned bíztunk eleitől fogva”. Hisszük, hogy az általa bemutatott kocsis-mű nemcsak Erdélyben, hanem akár Budapest közönsége előtt is a művészi igények magaslatán áll.
Több ez tehát, mint ajánlás, amellyel Meister Éva művészetét és szolgálatkészségét kérjük pártfogolni mindenhol, ahol van még hit és hitvallásosság, magyarságtudat és tolerancia.
Tiszteletteljes köszöntéssel
Az Úristen áldását kérve
Olthévíz református népének nevében:
Veress László lelkipásztor
Olthévíz, 1999 novembere"

Bandi Kati - marosvásárhelyi képzőművész, a 2019. július 13-i bonyhai előadás után:

"Köszönöm az élményt, Évi! Nem gondoltam, hogy ennyi aktualitást is hordoz a mű. Biztos vagyok benne, hogy a te előadásodban, neked köszönhetően domborodott ilyen üzenetté. Már akkor, ott, előadás közben elképzeltem, hogyan lehetett volna siránkozva, egyszemélyes sorsüldözöttségként valami tőlünk távoli, szomorú történetet csinálni belőle. Milyen jó, hogy inkább mozgósítóra kanyarítod a hangvételt!"

Nos, kérem, mozgósítok én, ahogy tudok, s ahogy lehet, immáron 31 éve! S ha Isten is engedi, akkor még egy kicsit, s aztán tegye más is, kívánom, legalább ennyit, amennyit én tettem, egyedül, nimbuszok és sajátmagam megkoronázása nélkül, alázattal és nemzetszeretetből.
Isten óvja a magyar nemzetet!
Isten éltesse a Katalinokat! Ugye, hogy el lehet kanyarodni egy Katalin-nappal is vaj' 300 évet felölelő időben.
https://www.3szek.ro/load/cikk/38529/erdelyi-nagyasszonyok:-arva-bethlen-kata-1700%E2%80%931759
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/109350-arva-bethlen-kata-orulne-hogy-egykori-olthevizi-kastelyaban-ma-iskola-m-kodik

Gróf Széchenyi Család Alapítvány
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram