Széchenyi család logo

Stádium-díj eredményhirdetése és díjátadó ünnepség

2022-02-15

| | | | |

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap az idén is meghirdette a Stádium-díjat.  A Gróf Széchenyi Család ifjúsági programjához Kárpát-medencei középiskolák csatlakoztak. Széchenyi Tímea, az Alapítvány elnöke elmondta, hogy a jelenlegi járványhelyzet a Stádium-díjhoz kapcsolódó több kulturális rendezvénynek is akadályává vált, ennek ellenére az látszik hogy a diákoknak nagy szükségük van példaképekre. A szavazás eredményéről már bizonyára sokan tájékozódtak az összesítő oldalon, mi szeretnénk ezúton is bemutatni a nyerteseket, akiknek a szokásos őszi esemény elmaradása miatt a tavasz folyamán ünnepélyes díjátadót szervezünk.

Széchenyi Tímea és Fazekas István

A Stádium-díj győztese tudomány kategóriában Dr. Libárdi Péter, a budapesti Szent István Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára, művészet kategóriában Op Veasna a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola művésztanára, közélet kategóriában pedig Csötönyi Norbert, a pécsi Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola tanára nyerte el.

Művészet kategóriában Bóka Gábor és Szecsődi Tamás Leó értek el további helyezést, tudomány kategóriában pedig Dr. Sumi Ildikó.

Fogadják szeretettel a diákjaik által írt méltatásokat. Gratulálunk elhivatottsággal végzett munkájukhoz!

Dr. Libárdi Péter, a budapesti Szent István Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára, kutató- és vezetőtanárként közel húsz éve foglalkozik a gimnáziumi korosztály nyelvhasználatának vizsgálatával, különösen az ifjúsági korosztály mentális lexikonjának minősége, annak feltöltődési lehetőségei alakítják kutatói kíváncsiságát. Doktori disszertációja (2017) is ezt a kérdéskört érinti, mely könyv formában 2019-ben kiadásra került A mentális lexikon több szempontú vizsgálata címmel a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány támogatásával az ELTE Eötvös Kiadó jóvoltából. A tanár úr szándékában áll a tehetséggondozó gimnázium diákjainál adatolt eredmények és a szakgimnáziumi és a szakiskolai diákok „agyi szótárának” összevetése, ami a kutatótanári tevékenysége tárgykörét jelenti. A témában rendszeresen jelennek meg tudományos írásai (lásd mtmt2), illetve konferenciákon számol be kutatási eredményeiről.
E mellett vezetőtanárként egyetemi hallgatókat mentorál, illetve szakmódszertani szempontból publikálja tanítási tapasztalatait.  Hat szemeszteren át az ELTE BTK Fonetikai Tanszéke óraadójaként is tevékenykedett, ahol két hallgató szakdolgozata témavezetőként működött közre.
A gimnáziumban rendszeresen tart magyar nyelv tantárgyból OKTV-felkészítéseket, diákjai szép eredményeket érnek el ezen a rangos országos versenyen (10., 19., 22. hely).
Szakóráit igyekszik élvezetesen, változatos módszerek felhasználásával megtartani, nagy örömmel készít fel osztályokat a közép- és emeltszintű érettségi vizsgákra.

Op Veasna kambodzsai származású művésztanár, 1991-ben szerzett rajz szakos tanári diplomát, ettől kezdve dolgozik a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában. A tanóráin fontos célkitűzésnek tartja a vizuális kifejezőképesség fejlesztését és a kreativitásra nevelést. A tehetséges, érdeklődő diákok részére rajzszakkört szervez, mely kiváló lehetőséget nyújt az önkifejezésre és az önmegvalósításra. Rendszeresen készíti fel a diákjait képzőművészeti és rajzpályázatokra. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy voltak már olyan tanítványai, akik megyei, országos és nemzetközi díjat értek el. Évtizedek óta vállalja az iskolai és városi megemlékezésekhez, műsorokhoz kötődő díszletek és háttérdekorációk elkészítését. Az épület belső falát Széchenyi Istvánról és történelmi jelentőségű alkotásairól készült olajfestményei díszítik, melyek napjaink fiatalsága számára is példaértékűek. Illusztrátorként 12 darab fekete tollrajz grafikát készített az egyik kollégájának, Nochta Tia „Ősszel végem van, mint a vakációnak” című könyvéhez. Évekig tagja volt a helyi Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének, festményeivel rendszeresen részt vett kiállításokon. Elsősorban csendéleteket és khmer témájú portrékat készít. Többnyire olaj- és akvarellfestékkel dolgozik, de szívesen próbálkozik az aprólékos munkát igénylő üvegfestéssel is. Több egyéni kiállítása volt már vidéki művelődési házakban, például Bogácson és Cserépfaluban.

Dr. Sumi Ildikó több mint harminc éve dolgozik biológia-kémia szakos tanárként, 2015 őszétől a budapesti Szent István Gimnáziumban. Munkája során gyakran szembesül azzal, hogy a diákok természettudományos tantárgyi attitűdje, kezdeti érdeklődése a biológia és főként a kémia tantárgy iránt az évek során folyamatosan csökken.
Hetedik évfolyamon elkezdődik a különböző kémiai részecskék megismerése, így a részecskeszemlélet kialakítása, a részecskemodellek tanítása. A tanulók már az oktatásba való bekerülés előtt is rendelkeznek természettudományos ismeretekkel, amelyek főként a mindennapi tapasztalatokon alapulnak, és gyakran szembekerülnek az iskolai oktatás során megismert tudományos modellekkel. E kettő keveredése vezethet tévképzetek kialakulásához.
Kutatótanárként a hetedikes évfolyamtól a tízedikes évfolyam végéig vizsgálja budapesti és vidéki iskolák diákjai között azt, hogy a tanulók mennyire tudták elsajátítani az alapvető kémiai fogalmakat, mennyire értik és tudják azokat egyszerű feladatokban alkalmazni, és milyen mértékben változik, fejlődik az egyes fogalmakkal kapcsolatos ismeretük.
A kutatása eredményeit szükségesnek tartja szélesebb körben is megosztani. Nemcsak publikál, hanem tudományos konferenciákon is részt vesz, valamint kémia szakos egyetemi hallgatók körében is ismerteti a tapasztalatait.
Büszke arra, hogy a diákjai sikerrel szerepelnek a tantárgyi versenyeken, kiemelkedő eredményt érnek el az emelt szintű érettségi vizsgákon és nagy számban jutnak be az ország különböző egyetemeire, főként orvosi, állatorvosi, gyógyszerész képzésekre.

Bóka Gábor tanár úr 2011 szeptemberében érkezett a Szent István Gimnáziumba, és azonnal a tanári és az iskolai közösség oszlopos tagjává vált. Egyből belevetette magát az iskola művészeti életébe, eleinte osztályprodukciókkal, valamint iskolai megemlékező műsorokkal, később pedig elévülhetetlen érdemeket szerezett, mint a SZIG Diákszínjátszók alapítója és életre hívója. Egyedülálló komolyzenei, irodalmi és operatörténeti tudását segítségül hívva segíti a színjátszósok munkáját, tanári kapcsolattartóként rengeteg szervezési segítséget nyújtott (az október 23-i és március 15-i műsorok mellett többek között A Pál utcai fiúk című musical megvalósításában), ezenkívül gyakran szerepelt diákjaival közösen az iskolai élet meghatározó színházi előadásaiban, úgymint a 2017-ben bemutatott Padlás, a 2018-as Kis Herceg, valamint a Semmi. A művészetek tárgy oktatójaként immáron öt éve áldozza az órakereteken messze túlnyúlva szabadidejét és fáradhatatlan energiával dolgozik minden színjátszós kezdeményezés mentoraként. Mindenkor a diákok érdekeit tartja szem előtt, és bárkinek bármikor bármiben készen áll segítséget nyújtani, útmutatást adni.

Szecsődi Tamás Leó magyartanári munkája mellett kezdettől fogva végez művészeti / művészetközeli tevékenységet. 1997-ben diákkezdeményezésre elvállalta egy iskolai színjátszókör vezetését. Ezután 10 éven át két gimnázium diákjainak, öregdiákjainak írt és rendezett színdarabokat. Játszott velük Shakespeare-t, Ibsent, Dürrenmattot, Háy János egy kortárs darabját; utazott velük próbahétvégékre, diákszínjátszó-találkozókra.
2012-ben tanártársaival megalapították a The Teach Boys együttest, melynek dalszövegírója és basszusgitárosa. A zenekar ötödik születésnapjára megjelent cd dalszövegeit legfontosabb lírai munkái között tartja számon.
Mindeközben költőként, mesekönyv- és regényíróként is kipróbálta tehetségét. Legfajsúlyosabb prózai műveinek önéletrajzi ihletésű regényeit (Sirák fiai - Kortárs Kiadó 2019; Domboldal - United p.c. kiadó 2021) tartja.

Iskolánk tanulói a 2020/21-es tanévben, közéleti kategóriában Csötönyi Norbertet jelölték a Stádium díjra. Csötönyi Norbert egykori diákunk, aki a mai napig visszajáró vendég iskolánkban. Segíti és bíztatja a jövő szakembereit, tanácsaival és támogatásával vált közösségünk egyik kedvencévé.
Norbi nem egy gyerekkori fellángolásként választotta a vendéglátást, lehetőséget és sikert látott benne. Az iskola ideje alatt végig lelkesen dolgozott pincér tanulóként, majd 1995-ben, az akkori Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában, büszkén vehette át a bizonyítványát. Az iskola befejezése után, számos ismert étteremben dolgozott pincérként, emellett kitartó és elszánt hozzáállásával egyre feljebb jutott a ranglétrán.  Pozitív szemlélete, életvidám természete mindig jó kedvre derítette munkatársait és vendégeit egyaránt. Kitartóan fejlesztette magát a vendéglátás többi területén is, végül a bármixer szakmában találta meg hivatását. Dinamikus vérmérséklete nem hagyta nyugodni, úgy érezte, mindent ki kell próbálnia, ezért a következő években egy óceánjáró fedélzetén dolgozott bartenderként.
Hazatérése után számos hazai, és nemzetközi bartender versenyen vett részt és ért el sikereket, eltökélt szándéka volt az itthoni bárkultúra fejlesztése. A rengeteg tapasztalat és kemény munka után úgy vélte, a tudás, amit eddigi munkái és utazásai során szerzett, a jövő nemzedékét is szolgálhatják. Létrehozta saját iskoláját, először a Hajópincér, majd a Bestmixer iskolát, amivel az volt a célja, hogy a vendéglátás olyan részleteit is megismertesse a tanulókkal, amire akkoriban más iskolákban nem volt lehetőség.

A Stádium-díj fővédnöke Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István egyenes ági leszármazottja és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Fazekas István, a Stádium Kulturális Hírlap főszerkesztője tájékoztatást adott arról, hogy a Stádium ebben az évben a magyar ifjúság lapja lett, a lap online magazinja a stadiummagazin.hu weboldalon olvasható.

Gróf Széchenyi Család Alapítvány
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram