Széchenyi család logo

Gróf Széchényi Imre és Balatonföldvár

2019-06-17

Számunkra örömteli esemény történt 2019 június 15-én, Gróf Széchényi Imre emlékét ismét őrzi emlékmű Balatonföldváron, nagyon szerették itt a Széchényiéket/Széchenyieket és Imrét. Ezért már halála után három évvel, 1908. június 19.-én szobrot állítottak neki, amely Radnai Béla műve volt. Sajnos, a II. világháború után a mellszobrot ledöntötték és elhordták.

Széchényi Imre, gróf (Horpács, 1858. – Somogyvár, 1905.): agrárpolitikus, Széchényi Lajos gr. (1781 – 1855) unokája, testvérével, Viktorral (Pozsony, 1871. – Budapest,1945.) éppen 123 évvel ezelőtt a semmiből, az egykori Földvár pusztából építette meg, hozta létre a mára a Balaton déli partjának gyöngyszemévé vált Balatonföldvárt.

Széchenyi Imre gróf szobra Bfon

GrofSzechenyiImreszoboravatas02BalatonfoldvaronfotoKrausz

Az új szobrot Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke leplezte le. (Fotó: Krausz Andrea)

A Széchényi/Széchenyi család öröksége, története évszázadokra nyúlik vissza. Tagjai mindig is hazájuk és hivatásuk gyarapításának szentelték életüket. Ebben a szellemben nevelkedtek a gyermekek és ez tette őket alkalmassá a haza szolgálatára. 

Jól példázza ezt gróf Széchényi Aladár (1862–1836) beszéde, aki az alábbiképpen fogalmazta ezt meg násznagyként Széchényi Pál (1880–1918) esküvőjén 1908-ban:

„Ma olyan időket élünk…, hogy mindenkinek, még a legnagyobb úrnak is kell, hogy komoly foglalkozása legyen. Azok fölött a léha urak fölött, akik csak mulatni tudnak, vagy akik a legjobb esetben csak saját önző érdekeiket szorgalmazzák, a korszellem hamarosan napirendre fog térni. Ezeknek a példáját tehát ne kövesd! Bárhová helyezzen téged a Gondviselés keze, élj tevékeny, munkás, szorgalmas életet, hogy azoknak a kisebb embereknek, akik körülötted élnek, követendő például szolgálhass… Nemzetünkről soha egy pillanatra se feledkezzél meg és tudjad meg, hogy legszebb kötelességünk közé tartozik a nálunknál csekélyebb vagyoni erővel rendelkező felebarátunkat oktatni, felvilágosítani, vezetni és érdekeiket előmozdítani. "

Balatonföldvár népessége az első népszámláláskor (1870) még alig haladta meg a száz főt. A fürdőhely kalakítását gróf Széchényi Dénes határozta el 1872-ben, s ő kezdte meg a fásítást a magaspart alján.
A fürdőtelep kialakítására Dr. Korányi Frigyes egyetemi tanár tett javaslatot, melynek alapján gróf Széchényi Imre (Széchényi Zsigmond apja) 1894-ben felparcelláztatta a korábbi pusztát. 1894-re készült el Széchényi Imre költségén a gyógyüdülésre szánt, mintegy 70 holdas parkkal körülvett fürdőtelep, amelynek hivatalos megnyitására 1896-ban került sor. Ebben az időben már negyvennél is több, remek építészeti megoldásokat mutató villa gyönyörködtette a vendégeket.

Bföldvár régen

 

 Széchényi Imre 1900 előtt a parasztkérdés legavatottabb ismerője. 1881-ben sógorával, Andrássy Gyulával tanulmányútra ment az Egyesült Államokba. Itt különösen két kérdéskör érdekelte:
• miért alacsony az amerikai búza önköltsége,
• hogyan él az amerikai farmer, mi a titka a farmergazdaságnak.
Látta, hogy az USA virágzásának a titka az óriási belső piac, valamint a demokrácia szükséges kelléke a gazdasági  virágzásnak. Megfigyelte a mezőgazdaságban alkalmazott technikát, mely megkönnyítette a munkát, és csökkentette az  önköltséget. Felismerte, hogy a gazdasági fejlődésnek kiinduló pontja a technika fejlesztése. Hazatérte után tapasztalatait itthon hasznosította, és Amerikai levelek címen tette közzé.

 

gr sz i

A most felavatott szobor, Szabolcs Péter, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

1882-től Somogy vármegye közgazdasági előadója. Ebben a hivatalban nyilvánult meg különleges tehetsége, amellyel a  megye közgazdasági életét irányította és fejlesztette. A legnagyobb mértékben igyekezett a paraszti viszonyokat  megismerni. Ez a maga korában példa nélküli!

Statisztikát állított össze (1885 tája) a parasztság helyzetéről, eszköztáráról. Megelőzve ezzel az 1895-ös mezőgazdasági összeírást. Első Somogyról szóló munkája 1887-ben jelent meg. Az ő nevéhez fűződik a Szentimrei Földműves Iskola alapítása. Ezzel Somogy megye mezőgazdaságának modernizációja szempontjából elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ugyanakkor ezzel elindította a Földművelési Minisztérium által finanszírozott mezőgazdasági iskolák egész sorát.
Hatékonyan részt vett a filoxéra nevű gyökértetű okozta károk elhárításában. Törlesztéses hitelt szerzett a fonyódi  szőlősgazdáknak, melynek segítségével homokos talajon telepítették szőlőültetvényeiket. A hálás parasztok Széchényi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról nevezték el ezt a területet Mária-telepnek (ma: Balatonmária).

Somogyot fejlesztő programjának kiemelkedő területe a Balaton. Megalapította a Balatoni Halászszövetkezetet. Földvár-pusztát üdülőteleppé fejlesztette. Keze nyomán Balatonföldvár a déli part legkeresettebb üdülőhelye lett.

Tudományos munkássága:
- Amerikai levelek (Bp. 1883.);
- Homestead és birtokminimum (Bp. 1883.);
- Somogy vármegye monográfiája (Bp. 1892.) Ez volt a akadémiai
székfoglalója.
- Telepítési törekvések (Bp- 1893.);
- Bimetalizmus és a termények árhanyatlása;
- Somogyvári Kupa-vár;
- A szövetkezeti alapon való kölcsönös biztosítás (Bp. 1899.);
- Az egyke (Bp. 1906.).

Közéleti tevékenysége:
- Főrendiház tagja, császári és királyi kamarás;
- Magyar Földhitel Intézet felügyelő bizottságának tagja;
- Magyar Gazdaszövetséghez kapcsolódó szövetkezetek szervezője;
- Magyar Ipari és Kereskedelmi Bank igazgatósági tagja,
- Magyar Általános Hitelbank igazgatósági tagja,
- Magyar Atlétikai Club alelnöke;
- Magyar Olimpiai Nagybizottság elnöke;
- Katholikus Kongura bizottságának tagja;
- Homokszőlő telepítési kormánybiztos;
- Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének alapítója;
- Balatoni Halászszövetkezet alapítója;
- Balatoni Szövetség elnöke;
- Régészeti és Történelmi Társulat somogyi választmányi tagja;

Gróf Széchényi Imre nevét Balatonföldváron utca, és az általános iskola (2002. március 14-óta) viseli.

Az eseményről megjelent cikk: Földváron újra felavatták gróf Széchényi Imre szobrát

Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram