Széchenyi család logo

Díjkiosztó Gála „Az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj” átadása

2021-09-22

| | | | | |

Hetedik alkalommal került sor „AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA” díj átadására a Magyar Nemzeti Múzeumban 2021. szeptember 21-én, Széchenyi István születésének 230. évfordulóján. „Az Év Széchenyi Vállalkozása 2021 Díj” fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter úr. Ebben az évben az Agrárminisztérium és az Alapítvány között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás keretében közös díj kiosztására is sor került.

A rendezvényen a Gróf Széchenyi Család Alapítvány (az idén másodszor) - a Magyar Dráma Napja alkalmából – átadta a Széchenyi-örökség Okmányát olyan művészeknek, akiket a Széchenyi család ma élő tagjai elismerésben kívánnak részesíteni, a magyar nyelv ügyéért tett erőfeszítéseikért, valamint egész munkásságuk alatt nyújtott művészi teljesítményükért.

Olyan hazai gazdasági szereplőket céloz a díj, amelyek teljesen, vagy többségi magyar tulajdonban vannak, nyitottak a megmérettetésre, és valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtanak.

Az esemény házigazdája Tisza Attila az Alapítvány titkára volt, aki köszöntötte az egybegyűlteket. Széchenyi Tímea az alapítvány elnöke elmondta: „Széchenyi István műveiben többször hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság fellendülését nem külső körülmények megváltoztatásával, hanem az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásával, valós szükségleteknek a fogyasztók igényei szerint történő kielégítésével lehet elérni. A 21. században sincs ez másképp.

A díj odaítélésénél a vállalkozások teljesítményének három területét vizsgáljuk, amelyek: termelékenység, társadalmi felelősségvállalás és az újítási készség. A beérkezett pályázatokat háromtagú független szakmai zsűri értékeli. Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük elő egy olyan platform létrehozását, amely lehetőséget teremt arra, hogy a magyar vállalkozók kötöttségek nélkül kapjanak lehetőséget az egymással való találkozásra, új együttműködések kialakítására.” A Gróf Széchenyi Család Alapítvány három tagú, független zsűrit kért fel a pályamunkák értékelésére, melynek elnöke: Michaletzky Géza, tagjai : Aixinger Katalin és Réti Lajos, munkájukat az Agrárminisztérium delegált képviselője is segítette.

Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára Papp Zsolt György úr képviselte az esemény fővédnökét, Dr. Nagy István miniszter urat.

Hozzászólásában kifejtette, mennyire tiszteletreméltó, ha valaki kitartóan küzd, dolgozik a maga és a társadalom javára. Az itt jelenlévő vállalkozók és vállalkozások képviselői olyan kitartásról tettek tanúbizonyságot, amely méltó az elismerésre.

Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Budapest és Pest megye területi felelőse hozzászólásában elmondta, hogy az Agrárminisztérium és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány együtt dolgozik, közös törekvésként támogatni és segíteni akarják a vidéki emberek boldogulását. Közös programokat szerveztek egész évben, mert fontos a vidéket elérni és az agráriumot kiemelni a nehézségekből, közös a küldetés, hiszen ez a Széchenyi/Széchényi családnak is mindig szívügye volt. Agrárminiszter úr az Alapítvány részére szakmai támogatást nyújt és programjaik mögött támogatóként áll. A vidéken élők gyakran nehezebb terheket viselnek, nincs idő megállni, a természet rendje szerint kell gondoskodni a gazdaságokban a teendőkről, ezért még inkább jár az elismerés a munkájukért. Örömét fejezte ki, hogy a díjazottak között az agrárium is képviseltetve van.

Az összefoglaló indoklást Michaletzky Géza, a Bíráló Bizottság elnöke ismertette. Beszédét Gróf Széchenyi István a Hitel című könyvének végszavában megfogalmazott kérdéssel kezdte: „Két gazda közül ki cselekszik józanabbul?... Az a jobb, aki minden javítás ellen vak hévvel kél ki – vagy az, ki azon törekedik, hogy mocsár kaszálóvá, süllyeteg sárárkolat kemény uttá, rendetlenség renddé váljon, hogy vér akadozási helyett a haza szíve új erőre kapjon, s a legtávulabb érekbe új életet lövelgessen, s a külföld, mellynek nagy része létünket még nem gyanítja, ha nagy fényét nem is, legalább értékét s belbecsét ismerje el hazánknak… Ki nem lát soha sem használhat, de árthat, s csak az hajthat hasznot, aki lát. Nem a vak használ honjának, hanem a szemes, nem a mindent dicsérő, hanem az igazmondó.”

„Értékelési munkánkat ezen eszme iránymutatása alapján végeztük. Azokat a pozitívumokat kerestük a beadott pályázatokban, amelyek arra irányulnak, hogy a ’haza új erőre kapjon’. Bár sokan regisztráltak, végül 24 érvényes pályázat érkezett be, amely a kiírások történetében a legmagasabb létszám. Gratulálok a szervezőknek és a pályázóknak, köszönjük.”

Az idei év díjazottjai

1. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 FŐDÍJ

Barta Autó 200 kft (kategória: évi ötszáz millió Forint feletti árbevétel)
Jona-Drink Kft. (kategória: évi ötven és ötszáz millió Forint közötti árbevétel)
Steixner István EV/ Steixner LeatherArt (kategória: évi ötvenmillió Forint alatti árbevétel)

A díj odaítélésénél a vállalkozás 2020. évben elért teljesítményének három területét - a termelékenységet, a társadalmi felelősségvállalást és az újítási készséget – vizsgáltuk. Az Év Széchenyi Vállalkozása Fődíjat azok kaphatják, aki a három területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtották.

2. AZ ÉV FELELŐS SZÉCHENYI ÜZLETI VÁLLALKOZÁSA 2021 DÍJ

Az Agrárminisztérium támogatásával három kategóriában került meghirdetésre:
Bau-Styl Kft. (kategória: évi ötszáz millió Forint feletti árbevétel)
Foldana Pénzügyi Zrt. (kategória: évi ötven- és ötszázmillió Forint közötti árbevétel)
Agrabona Kft. (kategória: évi ötven millió Forint alatti árbevétel)

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, amelyek kimutatható módon (azaz idő, energia és pénzügyi ráfordítással) tudatosan erőfeszítéseket tesznek a felelős üzleti magatartás megvalósulásáért, azaz a vállalat külső és belső környezetéért társadalmi, gazdasági és kiemelten környezetvédelmi szempontból. Törekednek rendszerint mérsékelni a vállalkozás karbon-lábnyomát, van erre külön programjuk. A munkavállalói jóllét érdekében törekednek biztosítani a munka és magánélet egyensúlyát, illetve támogatják a hátrányos munkavállalói csoportokat. Aktívan törekednek környezetük pozitív befolyásolására, akár felelős üzleti magatartásuk kommunikációjával, akár beszállítóik értékrendjének formálásával.

3. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 VIDÉKFEJLESZTÉSI DÍJ

Az Agrárminisztérium által alapítva

Boróka Farm Családi Gazdaság

A díj a Széchenyi család szellemiségével és eszmeiségével összhangban a hátrányos helyzetű, elmaradott fejlődésű, rossz adottságokkal rendelkező vidéki régió, térség vagy terület fejlesztéséért, felzárkóztatásáért kiemelkedő munkát végzett vállalkozás, szervezet elismerése.

4. AZ ÉV LEGSIKERESEBB SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA – LEGSIKERESEBB FIATAL VÁLLALKOZÓ 2021 DÍJ

Az Agrárminisztérium támogatásával

Patocska Olivér EV/OFE Stúdió / OliverFromEarth

A díjra azon fiatal vállalkozók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtásakor 30. életévüket még nem töltötték be, a vállalkozást saját maguk alapították, és abban jelenleg is többségi tulajdonnal rendelkeznek. A díj odaítélésénél a legfontosabb szempont, hogy a vállalkozás olyan egyedi, innovatív ötletet valósítson meg, amely magában foglalja a jövőbeli fejlődés lehetőségét is, illetve feltétel az is, hogy utolsó lezárt üzleti éve ne legyen veszteséges.

5. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 MOBILITÁSI DÍJ

Az Agrárminisztérium támogatásával

Bau-Styl Kft.

A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, akik az utolsó lezárt üzleti évükben, gazdasági tevékenységük során, egy munkavállaló esetében minimum 8 hónapon keresztül, elősegítették a munkavállalói mobilitás biztosítását mobilitási támogatások megvalósulásán keresztül. Helyközi utazás támogatásán, csoportos személyszállításon, illetve lakhatási támogatás biztosításán túl lépéseket tettek a munkaerő toborzás során a mobil munkaerő megszerzésére, illetve később annak megtartására.

6. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 INNOVÁCIÓ DÍJ

KC Struktur Kft.

7. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TERMELÉKENYSÉG DÍJ

Martin Imre Ev. /Ferdinánd Monarchia Étterem & Cseh Sörház

8. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS DÍJ

Terék József EV

A pályázók tevékenységét ezen a három területen külön is értékeljük, Innováció, Termelékenység és Társadalmi felelősségvállalás, és az egyes területek legjobbjait díjazzuk. Pályázóink között várjuk azon cégek jelentkezését, amelyek szeretnék méltatni cégen belül a nagycsaládos férfi/női vezetőiket.

9. AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2021 A CSALÁD KÜLÖNDÍJA

Caprovius Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Óvártej Zrt.
Bartolák Mária/Frankó Tanya Haluskaház

Ebben az évben a Széchenyi család szeretné elismerését kifejezni a nemzet egységéért, a magyar hagyományok ápolásáért, a nemzeti identitás erősítéséért és a vidéki életforma népszerűsítéséért dolgozó szervezetnek, vállalkozásnak.

Gróf Széchenyi Család Alapítvány
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram