Szociális és kultúrális feladatok

Küldetésünk

Hagyományőrzés és egy új reformkor sikereinek előmozdítása

Alapítványunk létrehozásakor két szándék vezérelt bennünket. Az első, hogy ápoljuk azt az értékekben gazdag és hatásában jelentős szellemi örökséget, melyet az előttünk járó Széchenyiek ránk hagytak.
A második szándékunk az elsőhöz hasonlatos. Fölélesztenénk azt, az országunkkal kapcsolatos családi hagyományt, amely szerint a gazdaságot és a kultúrát a világ élvonalába tartozó országok gazdaságához és kulturáltsági szintjéhez kell közelíteni. E két területet úgy kell fejleszteni, hogy közben mindig jusson elég erő a szociális nehézségek enyhítésére is.
Tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy a 21. században az a nemzet válik erőssé, az a gazdaság virul, amely

 • jól tud munkát szervezni;
 • teret ad az innovációnak;
 • nyitott a külfölddel szemben;
 • serkenti az emberi kreativitást;
 • új és hatékony tanulási módokra épül;
 • együttműködésre és megosztásra hajlandó szereplők vannak benne.

Ezen nemzeti jellemvonások erősítését különböző projektek kialakításával, másokkal együttműködve kívánjuk elősegíteni.

Milyen részcélokat kell elérnünk a hagyományőrzés érdekében?

 • Nemzeti kulturális örökség megóvása
 • Széchenyi családi értékek felkutatása, megóvása, megőrzése
 • Műemlékvédelmi feladatok ellátása
 • Széchenyi Család jó hírnevének megőrzése és ápolása (goodwill)
 • Magyar hajózásért tett munkásságának megőrzése és ápolása
 • Örökségvédelem
 • Tradíciók, hagyományok megőrzése
 • Kulturális és művészeti programok szervezése és támogatása
  A színvonalas kulturális események alkalmat adnak találkozásokra, beszélgetésekre. Olyan emberek között, akik bár egy helyütt élnek, máskor talán nem jönnének össze. Az ilyen események építik, erősítik egy település közösségét. Csak úgy, mint a múlt értékeinek közös megismerése, megóvása.
 • Kiállítások, rendezvények szervezése és azok támogatása
  Fontos számunkra, hogy jó hatással legyünk a mai magyar fiatalság gondolkodásmódjára, hiszn ők alkotják majd a jövő nemzedékét. Elengedhetetlen, hogy megismerjék történelmi múltjukat. Ehhez szeretnénk támogatásunkat biztosítani, kiállításokon, rendezvényeken tudják megmutatni tudásukat.
 • Pedagógiai programok létrehozása
  Kiemelten kívánunk foglalkozni az ifjúság oktatásával, nevelésével, hiszen értékeink megóvását az õ szemléletváltásukkal segíthetjük leginkább elő.
  „Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
 • Vízi jármű emlékversenyek rendezése és támogatása
  Ezzel a programmal az a célunk, hogy továbbra is fenntartsuk és megőrizzük azt a kezdeményező munkát, melyet Gróf Széchenyi István alkotott és vitt sikerre a mai Magyarországon azóta is működő hajózásban.
 • Nagycenken lévő családi kripta felújítása és állagmegóvása
  Újra országos jelentőségű és vonzó hellyé kell tennie a nagycenki kastélyt, beleértve a családi kriptát és a mauzóleumot is, visszaszerezve múzeumi rangját. Ehhez kívül és belül is meg kell újulnia az ősi fészeknek. Eltökélt szándékunk, hogy ez a hely újra méltó legyen a Széchenyiekhez.

Milyen, a Széchenyiek múltjának föltárásával kapcsolatos céljainak vannak?

 • A Család történetének népszerűsítése, a méltatlanul elfeledett Széchényi ősök életének kutatása, az eredmények közreadása.
 • A magyar történelem a Széchényiek/Széchenyiek látószögén keresztül.
 • A magyar katolicizmus bemutatása a három Széchényi főpap személyén keresztül (György, Pál és Miklós). A három főpap hatása a magyarországi kereszténységre.
 • A magyar patriotizmus, honszeretet a Széchényiek/Széchenyiek példamutatásával.
 • A magyar tudomány és kultúra fejlődése a Széchényiek/Széchenyiek szerepvállalásával.
 • A arisztokrácia és a jobbágyság/parasztság szimbiózisa a Magyar Királyságban.
 • A Széchényi családra vonatkozó forrásmunkák kiadása:
  Reprint kiadásban megjelentetni Bártfai Szabó László: „A sárvár-felsővédéki gróf Széchényi család története. I-III. kötet.”, Budapest, 1913-1926.
 • Széchényi György prímás és Széchényi Pál érsek levelezéseinek kiadása magyar nyelven a Miller J. F. (ed.): Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et Pauli Colocensis e comitibus Széchényi ad pontifices, imperatores, reges… datae et vicissim ab illis acceptae… 1–2. t. Pestini [Pest], 1807. kiadványa alapján.
 • A Széchényi/Széchenyi család további levelezéseinek kutatása, és kiadása.

Milyen módon kívánunk az új reformkorba bekapcsolódni?

A 21. század az informatika és a kommunikáció kora. Ha hazánk ezeken a területeken sikeresen tevékenykedik, akkor tud a világ mai gazdasági élvonalába kerülni. Ehhez a folyamathoz szeretne a Gróf Széchenyi Család Alapítvány is hozzájárulni. Ennek érdekében létrehozunk egy szellemi műhelyt. Ebben bárkivel együtt tudunk működni, akinek szintén ez a célja és e célt nemes eszközökkel kívánja elérni.