.Szabad Akadémia

3 mintaIsmereteink tudományos eszközeivel szeretnénk képet kapni arról a korról, melyben a Széchenyiek éltek, felidézve azokat az eszméket, melyeket a családtagok és kortársaik képviseltek.

Programok, pályázatok

szechenyi emlekevTöbb területen szándékozunk programokkal megjelenni,  felismerve és szem előtt tartva korunk aktuális problémáit, melyekre erőnkhöz mérten válaszolni kívánunk.

Széchenyi örökség

szabadakademia2016-os évben emlékezünk meg Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról, melynek kapcsán programsorozatot hirdetünk, melynek célja a nagy formátumú család szellemi örökségének megőrzése.

Nők, családok, mindennapok a vállalkozásban

A  H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ és együttműködő partnere a Gróf Széchenyi Család Alapítvány ez úton tisztelettel és szeretettel  meghívja Önt, a

“Nők,családok,mindennapok a vállalkozásban” 

című rendezvényre,

melynek időpontja: 2018. November 30. péntek, de. 10:00 -12:00 óra,

helyszíne: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

                         nok

Bővebben...

Konferencia a Parlamentben

"Európai sorsközösség a kereszténység védelmében - a Hunyadiaktól napjainkig" címmel konferenciát szerveztek az Országház Felsőházi üléstermében.

Gaal Gergely, a Mátyás király Emlékév Tanácsadó Testület elnöke bevezető köszöntése után  Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Mátyás király Emlékév fővédnöke beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Előadást tartottak: Dr. Kiss Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Dr. Miklós Péter történész, az Emlékpont Múzeum igazgatója, Dr. Konrad Sutarski író, Dr. Kriza Ildikó néprajzkutató, Batthyány Boldizsár és Széchenyi Márk, Harangozó Imre néprajzkutató, és Dr. Diószegi György Antal néprajzkutató. 

Az esemény levezető elnöke Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt.                                    

A képeken:

Széchenyi Márk beszédet mond.                      Batthyányi Boldizsár  és Széchenyi Márk édesanyjával.

mark   anyak

 

Széchenyi Márk I. Parlamenti beszéde

             Tisztelt Ház, tisztelt elöljárók, külön tisztelettel üdvözlöm a vendégeinket, jelenlévőket!

Széchenyi Márk vagyok, egyenesági utóda Gróf Széchényi Ferencnek, aki a Magyar Nemzeti Múzeum egyik alapítója. Először nyílik alkalmam arra, hogy e nemes falak között szólhatok önökhöz.

Családunk nemesi rangot 1508-ban honvédő, katonai teljesítménye végett kapott, de gyökereinket egészen a honalapításig vezethetjük vissza. Családunknak nagyon fontos a hazaszeretet, ez megjelenik a dinasztiák minden egyes korszakában, akik az ország fejlődéséért, előmeneteléért, ha kellett a vérüket, életüket adták. Generációról-generációra adtak iskolapéldát arról, hogy nemzetüket szolgálják, építsék országukat és lehetőségeik széles tárházát fordítsák a közjóra.

Szeretném kiemelni, hogy Széchenyi István görög barátja, Báró hodosi és kizdiai Sina György Simon, (bankár, nagybirtokos, filantróp és mecénás, az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója, Görögország bécsi főkonzulja, az Athéni Nemzeti Obszervatórium megalapítója és a Lánchíd építésének legfontosabb finanszírozója), halála után fia, Sina Simon voltak, akik szinte minden ötletét támogatták a Grófnak! Többek között a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb magánadománya is az ő nevéhez fűződik.

Hasonló nemzetépítő identitása sok nemes családnak volt, ilyenek voltak, csakhogy néhány példát említsek: a Zrínyiek, Zichyek, Bethlen család, Batthyány leszármazottak, Rákóczi és hívei vagy akár a múlt századból néhány példát kiragadva az Andrássyak, vagy éppen gróf Tisza István.

Ennek fényében szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel.

Úgy vélem minden igaz magyar nemesi családnak mozgatórugója a mérhetetlen hazaszeretet volt!

 Mit is jelentett igazából a hazaszeretet ezen nemesi generációk számára? Erre a választ ezektől a magyar nemes családoktól kaphatjuk meg.

Hiszen ők voltak azok, akik évszázadokon át a magyarságot elpusztítandó események közepette is igaz Isten hittel mentették meg az országot a jelen kor utódai számára. Említhetném nemzeti tragédiáink sorait (tatárjárás, török uralom, szabadságharcaink, világháborúk, Trianon) az ezekből való talpra állítása az országnak, a nemesség kiváló vezetői nélkül szinte lehetetlen lett volna, innen is hálával gondolok elődeinkre, nagyjainkra.

Ahogy Hunyadi Jánosban tisztelhetjük a nagy honvédőt, ő is egyike azoknak, aki nélkül ma nem ülhetnénk itt, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ma is rá emlékeznek, és konganak érte délben a harangok. De ez a hazaszeretet nyilvánult meg Hunyadi János fiában, utolsó szakrális királyunk, Mátyás király uralkodása alatt. Uralkodásának tiszteletére ebben az évben Mátyás király évet ünnepelhetünk. Neki köszönhetjük a Szent Koronánk hazajövetelét, világhírű reneszánsz építészetünket, egyetemeinket!

Különösen kiemelném a pálos rend iránti elkötelezettségét, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend széleskörű elterjesztését.

Nagy büszkeség családunk számára, hogy egyik kedves ősünk Széchenyi Pál Kalocsai Érsek is, eme pálos rend magasrangú tagja volt. A pálosokról, mint tudjuk, magas rangú nemesek utódjainak tanítómesterei voltak. Szeretnék egy hozzá kapcsolódó személyes élményemről is beszélni, ott lehettem és közreműködhettem Széchenyi Pál Kalocsai Érsek exhumálásánál. Mély és megható érzést indított el bennem és a családomban, amit itt nehéz szavakba foglalni.

Családi örökségünk védelmében, hazánk szeretete iránti elkötelezettségünk áll.

Ezt a szellemi örökséget tartjuk mi Széchenyiek a legfontosabbnak, hogy ezt átörökítsük nem csak az utódaink számára, hanem a nemzetünk számára is.

Ezért hoztuk létre a Gróf Széchenyi Család Alapítványt, Széchenyi Szabad Akadémiát, a Magyar Történelmi Családok Emléknapját, Széchenyi tábort az ifjú generáció részére, Az Év Széchenyi Vállalkozása pályázatot, amivel jó példákat tudunk mutatni a magyar vállalkozásoknak.

Díjakat hoztunk létre, egyebek mellett a Stádium-díjat, hogy a magyar kulturális élet területéről a fiatal generációk is dönthessenek jövőképükről.

A Széchenyi család alap gondolatának tartja, hogy a név kötelez ( „Noblesse oblige” ). Nevünk évszázadokról – évszázadokra, generációkról – generációkra örökített szellemi érték, ezért célul tűztük ki, hogy az 1926-os ma is hatályban lévő törvény cikkeje szerint, oltalom alatt álljon.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány 2015-óta a Széchenyi nevet, hivatalosan oltalom alá helyeztette!

Mindenki a nemzetgyarapodás oldalán állt, nem véletlen, hogy szépapámat Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarként tartja számon nemzetünk emlékezetének szeretete.

Gondolataim zárásaként, szeretnék idézni Gróf Széchenyi István imájából és elköszönni családunk jelmondatával:

„Minden Ható Isten!

Hallgasd meg minden órai imám!

Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel hazám és honfitársaim iránt.

Si Deus pro nobis, quis contra nos?” – Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

                                                          

 

 

Stádium-díj

Megalapította a Stádium-díjat a Gróf Széchenyi Család Alapítvány

 

Az Év Széchenyi Vállalkozása-díj létrehozása után a Gróf Széchenyi Család Alapítvány – a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlappal közösen – újabb díjat alapított. A Stádium-díj különlegessége, hogy a díj odaítéléséről a Kárpát-medencei magyar ifjúság dönthet majd – derül ki az alapítvány által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A díj odaítélésének részletes szabályait november 20-án ismertetik az Óbudai Egyetemen, a Széchenyi Szabad Akadémia plenáris ülésén. Széchenyi Tímea, az Alapítvány elnöke elmondta, hogy a Gróf Széchenyi Család Alapítvány a jövőben – a Széchenyi Örökség jegyében – nemcsak az egyetemisták, hanem a középiskolások megszólítását is feladatának tartja. Az alapítvány egyik együttműködő partneréül a Stádium Hírlapot választotta, s Fazekas István főszerkesztővel október 28-án alá is írták az erre vonatkozó megállapodást.

A Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzplakettet minden évben egy magyar közéleti személy, egy magyar tudós és egy magyar alkotóművész kaphatja meg. A diákok minden évben március 15-ig jelölhetik azokat, akiket a díjra méltónak tartanak. Ezt követően egyfajta kulturális kampány keretében kell népszerűsíteniük a jelölteket.

A szavazásra minden év szeptember 21-én (Széchenyi István születésnapján) kerül sor, s a díjat mindig október 23-án adja majd át a Gróf Széchenyi Család Alapítvány képviselője.

( forrás:https://felvidek.ma/2018/10/megalapitotta-a-stadium-dijat-a-grof-szechenyi-csalad-alapitvany/ )

  

Új utak és hidak...

uj utak és hidak jpeg

A találkozón szeretnénk megszólítani azokat az érdeklődő egyetemista, főiskolás hallgatókat, akik ötleteikkel, terveikkel sikeres vállalkozás esetén nemzetünk hírnevét, gazdaságát erősíthetik.
Az előadásokra felkért piaci szereplők, vállalkozók az alábbi szempontok szerint kaptak felkérést : "Az előadásban hasznos lenne hangsúlyozni az innovációt, fejlesztést, kutatási irányokat, melyekkel a jövő mérnökeit inspirálhatjuk együttműködésre, szakmai kapcsolati hálók létrehozására. Nem elhanyagolható téma a vállalkozás során átélt kudarcok eredményes leküzdési módjainak esetleges bemutatása, bátorítva a fiatalokat hasonló helyzetek vállalására, sikeres megoldására.
Az előadást követően a hallgató/k által feltett kérdés/ek megválaszolására kerül sor."
 

  

Meghívó

MEGHÍVÓ

AZ Óbudai Egyetem

és a

Gróf Széchenyi Család Alapítvány

meghívja Önt a 2018. november 20-án, 10:00 órai kezdetű, az

ÚJ UTAK ÉS HIDAK A VÁLLALKOZÁSBAN

című rendezvényére.

A rendezvényen bemutatásra kerülnek az alábbi szervezetek kreatív ötletei és innovatív eredményei

Az Óbudai Egyetem

Newity Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2017 fődíj nyertese, a

Gloserver Stratégia- és Védelemkutatás Fejlesztő Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2018 fődíj nyertese, a

Sárvári Gyógyfürdő Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2017-18 Díj nyertese, a

3B System Kft.

A Józsefvárosi Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány

Helyszín: Óbudai Egyetem, F.09 Pauli Konferencia Terem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.)