Szabadakadémia

12.Széchenyi a műszaki alkotó

Előadó:Dr. habil. Horváth Sándor, prodékán

Az előadás címe : Széchenyi a műszaki alkotó (A legnagyobb magyar mérnök?)

 alagutbol kitekintve

 

„Pattantyús Ábrahám Géza az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszuson tartott, „A mérnökök nevelése és továbbképzése” című előadásában Széchenyit a legnagyobb magyar mérnöknek nevezte.

Az előadás Gróf Széchenyi István műszaki vonatkozású munkásságának bemutatásán, az azok megvalósítása során megnyilvánuló mérnöki szemléletés gondolkodásmód, valamint mérnöki munkamódszerek kiemelésén keresztülkíván rávilágítani arra, hogy mennyire megalapozott ez az első ránézésre meglepőnek tűnő állítás.”

MEGHÍVÓ 12