Konferencia a Parlamentben

"Európai sorsközösség a kereszténység védelmében - a Hunyadiaktól napjainkig" címmel konferenciát szerveztek az Országház Felsőházi üléstermében.

Gaal Gergely, a Mátyás király Emlékév Tanácsadó Testület elnöke bevezető köszöntése után  Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Mátyás király Emlékév fővédnöke beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Előadást tartottak: Dr. Kiss Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Dr. Miklós Péter történész, az Emlékpont Múzeum igazgatója, Dr. Konrad Sutarski író, Dr. Kriza Ildikó néprajzkutató, Batthyány Boldizsár és Széchenyi Márk, Harangozó Imre néprajzkutató, és Dr. Diószegi György Antal néprajzkutató. 

Az esemény levezető elnöke Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt.                                    

A képeken:

Széchenyi Márk beszédet mond.                      Batthyányi Boldizsár  és Széchenyi Márk édesanyjával.

mark   anyak

 

Széchenyi Márk I. Parlamenti beszéde

             Tisztelt Ház, tisztelt elöljárók, külön tisztelettel üdvözlöm a vendégeinket, jelenlévőket!

Széchenyi Márk vagyok, egyenesági utóda Gróf Széchényi Ferencnek, aki a Magyar Nemzeti Múzeum egyik alapítója. Először nyílik alkalmam arra, hogy e nemes falak között szólhatok önökhöz.

Családunk nemesi rangot 1508-ban honvédő, katonai teljesítménye végett kapott, de gyökereinket egészen a honalapításig vezethetjük vissza. Családunknak nagyon fontos a hazaszeretet, ez megjelenik a dinasztiák minden egyes korszakában, akik az ország fejlődéséért, előmeneteléért, ha kellett a vérüket, életüket adták. Generációról-generációra adtak iskolapéldát arról, hogy nemzetüket szolgálják, építsék országukat és lehetőségeik széles tárházát fordítsák a közjóra.

Szeretném kiemelni, hogy Széchenyi István görög barátja, Báró hodosi és kizdiai Sina György Simon, (bankár, nagybirtokos, filantróp és mecénás, az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója, Görögország bécsi főkonzulja, az Athéni Nemzeti Obszervatórium megalapítója és a Lánchíd építésének legfontosabb finanszírozója), halála után fia, Sina Simon voltak, akik szinte minden ötletét támogatták a Grófnak! Többek között a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb magánadománya is az ő nevéhez fűződik.

Hasonló nemzetépítő identitása sok nemes családnak volt, ilyenek voltak, csakhogy néhány példát említsek: a Zrínyiek, Zichyek, Bethlen család, Batthyány leszármazottak, Rákóczi és hívei vagy akár a múlt századból néhány példát kiragadva az Andrássyak, vagy éppen gróf Tisza István.

Ennek fényében szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel.

Úgy vélem minden igaz magyar nemesi családnak mozgatórugója a mérhetetlen hazaszeretet volt!

 Mit is jelentett igazából a hazaszeretet ezen nemesi generációk számára? Erre a választ ezektől a magyar nemes családoktól kaphatjuk meg.

Hiszen ők voltak azok, akik évszázadokon át a magyarságot elpusztítandó események közepette is igaz Isten hittel mentették meg az országot a jelen kor utódai számára. Említhetném nemzeti tragédiáink sorait (tatárjárás, török uralom, szabadságharcaink, világháborúk, Trianon) az ezekből való talpra állítása az országnak, a nemesség kiváló vezetői nélkül szinte lehetetlen lett volna, innen is hálával gondolok elődeinkre, nagyjainkra.

Ahogy Hunyadi Jánosban tisztelhetjük a nagy honvédőt, ő is egyike azoknak, aki nélkül ma nem ülhetnénk itt, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ma is rá emlékeznek, és konganak érte délben a harangok. De ez a hazaszeretet nyilvánult meg Hunyadi János fiában, utolsó szakrális királyunk, Mátyás király uralkodása alatt. Uralkodásának tiszteletére ebben az évben Mátyás király évet ünnepelhetünk. Neki köszönhetjük a Szent Koronánk hazajövetelét, világhírű reneszánsz építészetünket, egyetemeinket!

Különösen kiemelném a pálos rend iránti elkötelezettségét, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend széleskörű elterjesztését.

Nagy büszkeség családunk számára, hogy egyik kedves ősünk Széchenyi Pál Kalocsai Érsek is, eme pálos rend magasrangú tagja volt. A pálosokról, mint tudjuk, magas rangú nemesek utódjainak tanítómesterei voltak. Szeretnék egy hozzá kapcsolódó személyes élményemről is beszélni, ott lehettem és közreműködhettem Széchenyi Pál Kalocsai Érsek exhumálásánál. Mély és megható érzést indított el bennem és a családomban, amit itt nehéz szavakba foglalni.

Családi örökségünk védelmében, hazánk szeretete iránti elkötelezettségünk áll.

Ezt a szellemi örökséget tartjuk mi Széchenyiek a legfontosabbnak, hogy ezt átörökítsük nem csak az utódaink számára, hanem a nemzetünk számára is.

Ezért hoztuk létre a Gróf Széchenyi Család Alapítványt, Széchenyi Szabad Akadémiát, a Magyar Történelmi Családok Emléknapját, Széchenyi tábort az ifjú generáció részére, Az Év Széchenyi Vállalkozása pályázatot, amivel jó példákat tudunk mutatni a magyar vállalkozásoknak.

Díjakat hoztunk létre, egyebek mellett a Stádium-díjat, hogy a magyar kulturális élet területéről a fiatal generációk is dönthessenek jövőképükről.

A Széchenyi család alap gondolatának tartja, hogy a név kötelez ( „Noblesse oblige” ). Nevünk évszázadokról – évszázadokra, generációkról – generációkra örökített szellemi érték, ezért célul tűztük ki, hogy az 1926-os ma is hatályban lévő törvény cikkeje szerint, oltalom alatt álljon.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány 2015-óta a Széchenyi nevet, hivatalosan oltalom alá helyeztette!

Mindenki a nemzetgyarapodás oldalán állt, nem véletlen, hogy szépapámat Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarként tartja számon nemzetünk emlékezetének szeretete.

Gondolataim zárásaként, szeretnék idézni Gróf Széchenyi István imájából és elköszönni családunk jelmondatával:

„Minden Ható Isten!

Hallgasd meg minden órai imám!

Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel hazám és honfitársaim iránt.

Si Deus pro nobis, quis contra nos?” – Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

                                                          

 

 

Új utak és hidak...

uj utak és hidak jpeg

A találkozón szeretnénk megszólítani azokat az érdeklődő egyetemista, főiskolás hallgatókat, akik ötleteikkel, terveikkel sikeres vállalkozás esetén nemzetünk hírnevét, gazdaságát erősíthetik.
Az előadásokra felkért piaci szereplők, vállalkozók az alábbi szempontok szerint kaptak felkérést : "Az előadásban hasznos lenne hangsúlyozni az innovációt, fejlesztést, kutatási irányokat, melyekkel a jövő mérnökeit inspirálhatjuk együttműködésre, szakmai kapcsolati hálók létrehozására. Nem elhanyagolható téma a vállalkozás során átélt kudarcok eredményes leküzdési módjainak esetleges bemutatása, bátorítva a fiatalokat hasonló helyzetek vállalására, sikeres megoldására.
Az előadást követően a hallgató/k által feltett kérdés/ek megválaszolására kerül sor."
 

  

Meghívó

MEGHÍVÓ

AZ Óbudai Egyetem

és a

Gróf Széchenyi Család Alapítvány

meghívja Önt a 2018. november 20-án, 10:00 órai kezdetű, az

ÚJ UTAK ÉS HIDAK A VÁLLALKOZÁSBAN

című rendezvényére.

A rendezvényen bemutatásra kerülnek az alábbi szervezetek kreatív ötletei és innovatív eredményei

Az Óbudai Egyetem

Newity Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2017 fődíj nyertese, a

Gloserver Stratégia- és Védelemkutatás Fejlesztő Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2018 fődíj nyertese, a

Sárvári Gyógyfürdő Kft.

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2017-18 Díj nyertese, a

3B System Kft.

A Józsefvárosi Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány

Helyszín: Óbudai Egyetem, F.09 Pauli Konferencia Terem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.)

 


 

Stádium-díj

Megalapította a Stádium-díjat a Gróf Széchenyi Család Alapítvány

 

Az Év Széchenyi Vállalkozása-díj létrehozása után a Gróf Széchenyi Család Alapítvány – a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlappal közösen – újabb díjat alapított. A Stádium-díj különlegessége, hogy a díj odaítéléséről a Kárpát-medencei magyar ifjúság dönthet majd – derül ki az alapítvány által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A díj odaítélésének részletes szabályait november 20-án ismertetik az Óbudai Egyetemen, a Széchenyi Szabad Akadémia plenáris ülésén. Széchenyi Tímea, az Alapítvány elnöke elmondta, hogy a Gróf Széchenyi Család Alapítvány a jövőben – a Széchenyi Örökség jegyében – nemcsak az egyetemisták, hanem a középiskolások megszólítását is feladatának tartja. Az alapítvány egyik együttműködő partneréül a Stádium Hírlapot választotta, s Fazekas István főszerkesztővel október 28-án alá is írták az erre vonatkozó megállapodást.

A Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzplakettet minden évben egy magyar közéleti személy, egy magyar tudós és egy magyar alkotóművész kaphatja meg. A diákok minden évben március 15-ig jelölhetik azokat, akiket a díjra méltónak tartanak. Ezt követően egyfajta kulturális kampány keretében kell népszerűsíteniük a jelölteket.

A szavazásra minden év szeptember 21-én (Széchenyi István születésnapján) kerül sor, s a díjat mindig október 23-án adja majd át a Gróf Széchenyi Család Alapítvány képviselője.

( forrás:https://felvidek.ma/2018/10/megalapitotta-a-stadium-dijat-a-grof-szechenyi-csalad-alapitvany/ )

  

Az Év Széchenyi Vállalkozása 2018 Díj átadása

dij2018

Negyedik alkalommal került sor „AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA DÍJ"  kiosztására. A rangos elismerést a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kezdeményezte 2015-ben azzal a céllal, hogy a családi hagyományt követve elismerje és felkarolja azokat a vállalkozásokat, amelyek tevékenységükkel nem csak a saját, hanem a nemzet boldogulását is szem előtt tartják.

A díj  értékét növeli az a tény, hogy immáron harmadik éve az esemény fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter úr.

Széchenyi István születésnapján a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Ferenc termében megjelenteket Tisza Attila alapítványi titkár üdvözölte.  Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntőjében méltatta a Széchenyi család nemzetépítő áldoztakészségét. Ezt követően  Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a hazai gazdasági élet összefüggéseiről, eredményeiről, kihívásairól tartott iránymutató előadást.  Széchenyi Tímea alapítványi elnök a díj alapításának hátteréről, céljáról szólt.  Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja, a zsűri tiszteletbeli elnöke a díjjal kapcsolatos méltató gondolatait fogalmazta meg. Végül Michaletzky Géza, a Bíráló Bizottság elnöke bemutatta a pályázókat, illetve indokolta a Bíráló Bizottság döntését.

NYERTESEK
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 FŐDÍJ
 
Az évi ötszáz millió Forint összárbevétel fölötti kategória nyertese
 
Sárvári Gyógyfürdő Kft.
 a díjat átvette Vojtkó Tibor, ügyvezető igazgató, illetve Máhr Tivadar, Sárvár város alpolgármestere
 a díjat átadta Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
 
Az évi ötven és ötszáz millió Forint közötti összárbevétel kategória nyertese 
 
Neuron Szoftver Kft.
a díjat átvette Bodrogközi László ügyvezető igazgató
a díjat átadja Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkár,  Pénzügyminisztérium 
 
Az évi ötven millió Forint összárbevétel alatti kategória nyertese
 
Reálterv Építésziroda Kft. 
a díjat átvette  id. Dr. Kálmán Ernő és Kálmán Ernő építész, Albrecht Beata építész
a díjat átadta Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkár,  Pénzügyminisztérium
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 FŐDÍJ TERMELÉKENYSÉG kategória nyertese
 
Márka Üdítőgyártó Kft.
a díjat átvette Pécskövi Tibor ügyvezető igazgató
a díjat átadta Dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató,   Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 FŐDÍJ INNOVÁCIÓ kategória nyertese
 
3B System Kft. 
a díjat átvette Dr. Pócz János, ügyvezető igazgató
a díjat átadta Pleschinger Gyula, a zsűri tiszteletbeli elnöke
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 FŐDÍJ TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS kategória nyertese
 
 Batthyány Örökséghasznosító Kft.  
a díjat átvette Batthyány-Schmidt Margit, elnök
a díjat átadta Varga Zoltán igazgató, a 2017. évi díj nyertese, Globserver Kft.
 
A CSALÁD KÜLÖNDÍJA KATEGÓRIA A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNNYAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
  
Nagy Lovas Kft.  
a díjat átvette Städter Diana, ügyvezető igazgató
a díjat átadta Szalai Piroska, a BVKA elnöke
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 KÜLÖNDÍJ - /plakett/
 
 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - A nők foglalkoztatásában elért kiemelkedő eredményéért
díjat átvette Bárdi Farkas Beáta, ügyvezető igazgató
díjat átadta Széchenyi Tímea, alapítványi elnök
 
BT-ARS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  - A magyarság megőrzéséért nyújtott különleges teljesítményéért  
díjat átvette Takács Zsuzsa iparművész, BT Ars Kft. ügyvezető igazgató
a díjat átadta Széchenyi Márk, alapítvány kutaróriumi tag
Sárvári Gyógyfürdő Kft. -  A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért 
a díjat átvette Vojtkó Tibor, ügyvezető igazgató
díjat átadta: Vígh Attila Józsefváros alpolgármestere
 
AZ ÉV SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSA 2018 OKLEVÉL 
PlusTvNews  Kft. 
a díjat átvette  Both Ferenc  ügyvezető igazgató, producer
a díjat átada Széchenyi Tímea, alapítványi elnök
 
Az ünnepi díjátadás állófogadással és kötetlen beszélgetésekkel fejeződött be.
T. A. 
 
dij2018 2